Stikkordarkiv: Maria Gjerpe

En fantastisk nyhet!

I dag må vi jo bare feire!

Forskningsrådet program for klinisk forskning innvilger støtte til ti prosjekter. 40 millioner kroner ble utlyst i denne søknadsrunden. 

Et av prosjektene som fikk støtte, er:

  • B-lymphocyte depletion with Rituximab induction and maintenance in CFS/ME. A multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled study.
    Prosjektleder: Fluge, Øystein
    Prosjektansvarlig: Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen

En stor og takknemlig hilsen til Maria Gjerpe, som har stått på i månedsvis for å sette ME-forskningen på dagsordenen. Uten henne hadde vi neppe vært der vi er i dag. Hun har gjort en utrolig innsats og jeg kjenner en dyp takknemlighet for det hun har bidratt med, og stadig bidrar med. Nå håper jeg hun snart kan slappe av litt og tenke på seg selv, for det tror jeg ikke hun har gjort på lenge.

Jeg har snakket med Professor Mella i dag. Med midlene fra MEandYou kan de starte forskningsprosessen allerede i dag. Mella har tidligere uttalt at studien vil koste 22 milloner, men maksimumsummen man kan søke om er 10. De vil trenge mer midler enn det de får, så den som vil fortsette å gi til Haukeland gjennom MEandYou, gjør det!

-Maria Gjerpe