MUPS: En pandemisk nettverksinfeksjon?

Jeg må bare dele denne med dere. Unn-Elin på ME PRESS har skrevet en virkelig morsom sak, som i hvert fall de som følger litt med på all viraken rundt ME og hva slags sykdom det egentlig er, vil ta med en gang.

Jeg siterer:

Det er nå grunn til å frykte at de fleste deltakerne i både det norske og det internasjonale Chronic Fatigue-nettverket er rammet av den postvirile lidelsen MUPS.

MUPS står for Medisinsk Uforklart Psykososial Svada, og er utbredt i helsevesenet over hele den vestlige verden. Tilstanden fører til vrangforestillinger, manglende empati og selektivt syns- og hørselstap, og går særlig ut over evnen til å lese og tilegne seg biomedisinsk forskningslitteratur.

Nærmere 1500 internasjonale studier peker mot en klar årsakssammenheng mellom en hissig, intellektuell smittemekanisme og denne kroniske og progredierende lidelsen, som har spredt seg fra medisinske professorer til helsebyråkrater og offentlige helsearbeidere.

Les mer på ME PRESS

Reklamer

2 kommentarer om “MUPS: En pandemisk nettverksinfeksjon?”

Det er stengt for kommentarer.