Signér underskriftskampanje om ME

På websiden R.E.S.C.I.N.D. er det lagt ut en underskriftskampanje (petition) for å få anerkjent navnet «Myalgic Encephalomyelitis», i stedet for CFS (kronisk utmattelsessyndrom) som det gjerne blir kalt. (Eller enda verre; kronisk utmattelse. *grøss*)

Håper mange vil signere og gjerne hjelpe med å få spredt kampanjen videre. Målet er å nå 10.000 underskrifter innen 12. mars. Da vil igangsetterne bringe underskriftene til den amerikanske kongressen og kreve at det blir gitt penger til biomedisinsk forskning. Viktig, viktig!

Reklamer