Ulogisk

I går skrev jeg om hvordan jeg med et pennestrøk mister i underkant av 5000 kr i måneden, fordi regjeringen vår ønsker å luke ut alle juksemakerne fra trygdeordningene våre.

Det ble en del skriving om dette på Twitter i går, og i den forbindelse pekte Iskwew på det ulogiske i situasjonen. Dersom det offentlige ønsker å spare penger, burde de latt oss på AAP få beholde utbetalingene fra private forsikringsordninger og heller trukket oss i trygd. Men det gjør de altså ikke. For min del betyr det lite, jeg får akkurat like lite penger utbetalt åkke som, men på denne måten er det kun forsikringsselskapet som sparer penger. Hva er da meningen med dette?

Det eneste jeg kan se som forklaring er at det offentlige ikke bryr seg om pengene, men ønsker å gjøre det vanskeligst mulig å leve på trygd, for dermed å luke ut alle «latsabbene» som juger på seg sykdommer og uførhet. At de dermed gjør det nesten umulig å overleve økonomisk for de som ikke har noe valg, spiller tydeligvis ingen rolle.


41 tanker om “Ulogisk”

 1. Jeg er stygt redd for at du har fullstendig rett. Jeg tenker og føler en masse rundt dette, men blir helt lammet av klump i halsen og frykt fordi vi har politikere som blindt følger råd fra et ekspertbyråkrati som ikke er i stand til å bake medmenneskelighet inn i sine løsningsforslag.

  Og så håper jeg inderlig for deg at du ikke er en regnemester, eller at du har misforstått noe, så du ikke blir fullt så brutalt rammet som det ser ut til nå.

 2. Titta: Det virker som dette skjer i flere land. Hørte nettopp fra en med-syk i Storbritannia. De samme tingene skjer der, syke mister flere tusen i måneden. Det virker som det sprer seg en trend der man kun tenker økonomi og menneskene som rammes blir helt borte.

  Det er nok ikke jeg som har regnet, jeg har fått dette i brev fra pensjonskassen jeg tilhører. Beløpet de nå har lov å betale meg pr måned er omtrent 10 % av det jeg har fått før. Dessverre. Men – de etterbetaler visstnok bare jeg får innvilget varig ufør. Det er det som gjør at jeg greier å holde meg på beina akkurat nå, at det forhåpentligvis bare er for en periode.

 3. Dette synes jeg vi må forsøke å få noen til å svare på hvorfor. Dette er skikkelig snurrig. Hva skjer med pengene som ligger i forsikringsselskapets bøker? Det er ikke logisk at man stopper en utbetaling fra privat forsikringsselskap – det er å bryte inn i en privat avtale. Skal de først gjøre dette, så burde de ha redusert trygden, ikke nektet private selskaper å oppfylle avtalene sine.

  Det neste helt ulogiske er at det vil dytte folk over på permanent uføretrygd. For å ikke sulte i hjel.

 4. Bell4trix: Takk søte! *klem*

  Liljekonvall: Åh nei… 😦 Beklager å bringe så dårlige nyheter til deg. Jeg skjønner skrekken din, det er ganske grusomt! 😦

  Iskwew: Ja, jeg er enig med deg i dette. Burde være noe media som synes dette er interessant og viktig, det gjelder jo sikkert en ganske stor del av arbeidsstyrken i landet..? De som er fornuftige (og har råd til det) har jo ofte private forsikringsavtaler, for å sikre seg… vil det si at det er bortkastet?

 5. Forskriften:

  § 5-2 Fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger
  Det skal gjøres fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger i de tilfeller der beregnet ytelse, jf. § 5-1, utgjør mer enn 70 pst. av lønn. Fradraget gjøres ved utbetaling og tilføres premiefondet, jf. foretakspensjonsloven § 10-2 første ledd bokstav d.

  § 5-3 Beregning av fradrag
  Fradraget etter § 5-2 skal utgjøre differansen mellom beregnet ytelse og 70 prosent av lønn. Ved delvis uførhet skal det foretas en forholdsmessig reduksjon av den utbetaling som beregningene etter første punktum vil gi.

  § 5-4 Overgangsregler
  Uførepensjon som begynner å løpe 1. mars 2010 eller senere, skal for perioden fram til 1. juli 2010 utbetales senest 1. juli 2010. Det skal ikke beregnes og betales forsinkelsesrente på slik utbetaling av uførepensjon som gjelder perioden fra 1. mars til 1. juli 2010.

  Det skal ikke gjøres fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger som følge av vedtak om tidsbegrenset uførestønad fattet før 1. mars 2010.

  § 5-5 Ikrafttredelse
  Reglene i dette kapitlet trer i kraft 1. mars 2010.

  Nåværende kapittel 5 blir nytt kapittel 6.

  Nåværende § 5-1 blir ny § 6-1.

  Så når ble vedtaket om tidsbegrenset uførestønad fattet? Før eller etter 1.mars?

 6. Vedtaket mitt om TU ble fattet i september 2007, og gikk fram til 1. mars 2010 da AAP ble innført. Jeg hadde overgangsperiode fra mars og ut september. Fra 1.10. er jeg på AAP.

  Så hvis dette regelverket er det pensjonskassen forholder seg til, så har de gjort det riktig. De ga meg full utbetaling så lenge jeg var på overgangsperiode, men nå er jeg ikke lenger det (TU-vedtaket har gått ut), og dermed må de trekke meg.

 7. Ja, snurrig… helt enig! Jeg skjønner ikke hvorfor ikke staten sørger for å spare de pengene de kan, de maser jo hele tiden om hvor dyrt det er med folk på trygd.

 8. Ja, forsikringsselskapene har sikkert gjort det riktig, og det som ikke utbetales legges til premiereserven. Det som bør tas tak i er at de gjør det slik. Forsikringsselskapets reserver øker altså, slik at man tar fra de som trenger utbetaling, og gir til de som ikke trenger det. Tar fra de fattige og gir til de rike, altså.

 9. Det er sant. Men hvis folk som betaler i dyre dommer til forsikringsselskaper får vite at det er store muligheter for at de ikke får pengene sine utbetalt på senere tidspunkt, selv om de blir uføre, så vil de vel kanskje ikke gidde å ha forsikring. I så fall er det jo forsikringsselskapene som taper i det lange løp? Eller?

 10. Du kan jo gjerne ikke velge bort å være i en forsikringsordning dersom arbeidsgiver har en slik. Det gjelder i så fall kun individuelle avtaler.

  Dessuten får man utbetalingene om man blir helt ufør – så jeg tror ikke dette får konsekvenser for forsikringsselskapene. Selv om jeg vil anta de ikke er begeistret for at myndighetene overstyrer avtalene de har inngått med kundene sine.

 11. Nei, når det gjelder private pensjonskasser har man ikke noe valg, men jeg tenkte mer på andre typer private forsikringer man selv inngår avtale om.

  Det virker ikke som pensjonskassen «min» er spesielt fornøyd med dette, nei.

  Problemet er om myndighetene på sikt velger å gjøre samme lov gjeldende også for varig uføre – og kanskje for pensjonister, slik vi var inne på i diskusjon på Twitter. @krikkert mener at det er reellt at dette kan skje innen 5 år. Man skal ikke kunne motta både offentlige og private midler. Hvis det skjer blir det kø på sosialkontorene…

 12. Hva du finner! 🙂 Takk skal du ha! Jeg leser og leser, men hjernen forstår egentlig ikke hva de egentlig ønsket.

  Det ser også ut som at de som har høy lønn, er de som det ble foreslått skulle få beholde sine utbetalinger? Eller misforstår jeg helt?

 13. Her er høringsnotatet med begrunnelse:

  Den opprinnelige begrunnelsen for at det til nå ikke har vært anledning til å gi uførepensjonspåslag fra private tjenestepensjonsordninger til to av de midlertidige trygdeytelsene er ønsket om å unngå at ytelsene samlet sett skal gi for høy kompensasjon. Dette ville kunne bidra til utstøting, utestengning og unødig tidlig tilbaketrekning fra arbeidslivet.

 14. Da har vi i hvert fall antatt riktig når det gjelder årsaken til bestemmelsen, og da spiller det tydeligvis ingen rolle for staten om de sparer penger eller ei. Det hele handler om å sørge for at syke folk ikke skal synes det er for godt å leve på trygd.

  Imidlertid viser dette hvor ekstremt feil det slo ut da de bestemte seg for å dra de på Tidsbegrenset Uføretrygd inn i AAP-gruppa. Kronisk syke folk som ikke lenger har noe valg, blir altså rammet svært hardt og urettferdig.

  Jeg har mottatt disse pensjonskassepengene i en årrekke, helt siden jeg hadde vært syk så lenge at jeg gikk ned i lønn. Og så, etter mange år, skal de plutselig stoppe utbetalingene og min verden raser sammen. Det gjør meg nok mye friskere, skal vi se…

 15. Ja, her tror jeg noen ikke helt har tenkt langt nok. Dette vil bety at kronisk syke med håp om bedring må gjøre det de kan for å bli varig uføretrygdet. Det er jo eneste mulighet.

 16. Taperne her er først og fremst de som mister innbetalte rettigheter, så klart. Men i tillegg er skattebetalerne tapere – siden det er pensjonskassene som skal holde igjen penger. Og altså ikke NAV-ytelsen som reduseres.

  Vinnerne er det jeg kan se friske eiere av pensjonsrettigheter i pensjonskassene.

  Dette er skikkelig snurrig.

 17. Ikke for å kaste salt i såret, men… parallellt er regelverket for å få innvilget permanent uføretrygd endret slik at det kan se ut som om man må være 100% sikkert at det ikke er tenkelig at den «syke» på noe som helst tidspunkt kan tenkes å ha noen som helst form for restarbeidsevne igjen, før uføretrygd innvilges.
  Dvs. permanent uføretrygd, det eneste som nå heter uføretrygd, er neppe en opsjon snart, før man kan stadfeste at du ligger for døden.

  Alternativet til å leve på fattigdomsgrensen er jobb. Smart-jobbing, som arbeidsministeren kaller det. Smart-jobbing ser ut til å være en metode for å sette alle på AAP til snømåking eller andre forefallende oppgaver det er fint å slippe å betale tarriflønn/ha faste ansatte i, i en gitt %-stilling. %-stillingen er det nok NAV som definerer. Dvs. det ser ikke ut til å være valgfritt. Arbeidsevne SKAL utnyttes, og holdningen er at det er bra for deg. Uansett hvilken situasjon/sykdomstilfelle du basker med.

  Mennesker på AAP, enten de er syke eller bare uten jobb av andre grunner, ser fremover ikke ut til å ha innflytelse på definisjon av sin egen sykdomstilstand, sin egen arbeidskapasitet, eller gjennom forbud mot ekstra pensjojnsutbetalinger; sin egen økonomiske situasjon.

  Tar jeg feil? Eller er det på tide å stille et stort spørsmål om hva i all verden det er som er under utvikling i samfunnet vårt?

 18. Undrer: Du har helt rett i det, det er slett ingen enkel ting å få innvilget varig uføretrygd – det har jo også blitt strammet veldig inn.

  Smart-jobbingen høres ut som en helt koko ting. Jeg synes jeg ser de presser ME-syke ut for å måke snø, for eksempel.

  Det er så absolutt på tide å stille spørsmål her… denne utviklingen som vi ser her i landet, følger bare det som allerede skjer i andre land i Europa. Hjerterått, kaldt og usolidarisk. Vi som faller utenfor skal helst tråkkes enda lenger ned.

 19. Tusen takk til Lothiane for innlegget. Det er så bra at du følger opp så vi kan få diskutert dette og forhåpenligvis skjønt noe av det! Og kanskje noen andre kunne snappe opp litt av hva vi diskuterer. Twitter ja… noen som vet..?

  Og hjertelig takk til Iskwew for klipp av forskriften. Og andre klipp du la inn her også. Det var til helt uvurderlig hjelp!

  Nå sitter jeg her og prøver å forstå..
  Betyr det «på norsk» at: Hvis ytelsen fra den private pensjonskassen (brutto av ytelsen) utgjør mer enn 70% av bruttolønn, så blir ytelsen redusert? Det er i alle fall slik jeg forstår det.

  Så lurer jeg på hvorfor dere snakker om forsikringer? For da tenker jeg på ulike typer uføreforsikringer som en del har tegnet gjennom et forsikringsselskap.
  Jeg har ikke en slik selv (tenkte liksom ikke på at jeg skulle bli syk), men får denne bestemmelsen også konsekvenser for ulykkesforsikringer. Er de også en del av de 70% som skal måles opp mot bruttolønn.

  Dvs. at ytelsen fra den private pensjonskassen + evt. forsikringsutbetalinger slås sammen og er den del av de 70%
  På den annen side krever vel forsikringsselskaper at man har fått innvilget varig ufør, før det utbetaler noe som helst. Er det ikke slik?

  I tilfelle så, er det bare utbetalinger fra private pensjonskasser som gjelder.
  Og vi snakker bruttobeløp?
  Må ta noen utregninger her for å se hvilken skjebne som venter meg.. *sukk*

  Igjen, takk for mye god info begge to 😉

 20. Martha: Enkelt sagt, slik jeg har oppfattet det kan ikke NAV-utbetalingen + pensjonskasseutbetalingen tilsammen bli mer enn 70 % av full lønn. Du skal, uansett hva slags forsikringsordning du måtte ha, ikke kunne ha mer enn 70 % av lønna di å rutte med. Det overstyrer altså en privat ordning.

  Grunnen til snakk om privat forsikring, så nevnte jeg det fordi jeg regner med denne loven også berører dette. Men jeg vet ikke altså.

 21. Der jeg skrev «…denne bestemmelsen også konsekvenser for ulykkesforsikringer – mente jeg selvfølgelig UFØREforsikringer.

 22. Du bør jo måke snø, Lothiane! Det vil jo øke mulighetene for varig uføretrygd og dermed et pengemessig levelig liv. Kan være den eneste måten!

 23. Martha, slik jeg leser det er det uføreforsikring dette gjelder. Det er en premie som er betalt enten privat eller av arbeidsgiver for at vi skal få en pensjonsutbetaling om vi blir uføre. Det er det som er den opparbeidede rettigheten.

 24. Hei igjen Lothiane!:)
  Huff, jeg synes dette blir veldig innviklet jeg, for hva er «full lønn»?? Det har jeg lissom glemt for lenge siden. . Det er jo 4 år siden jeg var i jobb, og det kan umulig væren den lønnen de skal gå ut ifra. Skal de estimere en lønn for oss da..? Er det det jeg kunne ha tjent om jeg hadde fortsatt i jobben min? Men det er det da helt umulig å vite. Sikkert to hundre tusen mer enn jeg gjør i dag, men det blir jo bare gjetninger

  Aah jah! Der skjønte jeg hva du mener! Eller? Er det slik at vi alle uansett skal trekkes 30% av den trygden vi får utbetalt i dag? ALLE sammen – uansett hvor høy trygd vi har i dag – og uansett hvor høy den private pensjonen er? Og de 30% av vår tidligere trygd tilfaller den private pensjonskassen?

  Forstår du hva jeg prøver å forklare nå, slik at du kan svare meg tilbake på om det er slik..? Puh! Stakkars deg, nå maser jeg fælt! Lover å slutte med det for fremtiden (kors på halsen!), det er bare det at dette er så viktig og interessant, at jeg har så lyst til å forstå det riktig…ok?

  Skal prøve å finne tallene mine og se hvordan jeg kommer ut. Det er nesten litt for spennende. (Selv om jeg jo er heldig som har to år på meg.)

  Puh! har nok fått en kognitiv krasj i ettermiddag. (greit å ha noe å skylde på)

 25. Den pensjonen vi får som enten uføre eller pensjonister er summen av en ytelse fra folketrygden og ytelser fra private ordninger. Normalt er ytelsen fra Folketrygden omtrent 50% av lønn. Så kan vi ha ulike private forsikringsordninger som gir oss en høyere prosent, 65% eller 70% eller en god del andre varianter. Da har noen betalt en premie for at vi skal få utbetaling på det nivået som uføre til vi går over til å bli pensjonister. Da får vi også det nivået. Dette er det innbetalt penger for fra arbeidsgiver.

 26. Iskwew: Åå er det det det er. Takk for at du opplyste meg! Jeg hadde helt misforstått alt, jeg.. *flau*
  Jeg trodde det gjalt den pensjonen jeg får utbetalt en gang i måneden, og som pensjonskassen min har sagt at jeg skal få livet ut, også etter at jeg blir pensjonist. Så da er ikke jeg en del av dette i det hele tatt jeg da. Har misforstått helt, jeg. For jeg har ingen uførepensjon.

  Beklager altså. Jeg ser jo nå at det står «Utbetaling av uførepensjon..»

  Takk igjen;)

 27. Iskwew: Det var veldig greit og enkelt forklart. Nå er alt oppklart her hos meg. og Jeg skjønner at jeg ikke er en del av det. Takk!;)

 28. Martha, jeg kan forsikre deg om at ikke NOE som har med pensjon å gjøre, enten det er den ene eller andre typen, er lett å forstå. Det er såpass vanskelig at du med fordel kan ha spesialutdannelse som aktuar. Noe de fleste av brukerne dessverre ikke har.

 29. Hm. Jeg lurer på om det gjelder meg allikevel, jeg. Det er jo en pensjon jeg har betalt inn via arbeidsgiver hele tiden mens jeg jobbet. Om jeg ikke hadde blitt syk, så hadde jeg fått pensjonen som alderspensjon sammen med folketrygddelen, men siden jeg ble syk så får jeg den som en pensjon, altså uførepensjon. Jeg har bare ikke egentlig tenkt over hva de kaller pensjonen. Det er det jeg har kommet til nå. Skal ikke være lett, nei. 😉

Det er stengt for kommentarer.