Bedre tilbud til ME-pasienter

I dag sendte Helse- og omsorgsdepartementet ved Sylvia Brustad ut en pressemelding om at tilbudet til pasienter med ME skal bedres. Tiltakene tar utgangspunkt i en anbefaling fra Sosial- og Helsedirektoratet.

Sylvia Brustad sier blant annet at;

Det skal opprettes et nasjonalt kompetansenettverk. Både pasienter og helsepersonells kunnskaper om sykdommen skal økes. Vi vil legge vekt på at pasientenes erfaringer skal tas på alvor.

Nettverket skal koordineres av Sosial- og helsedirektoratet som blant annet skal jobbe med forskning samt følge med på det som skjer internasjonalt. De skal også komme med veiledning og undervise helsepersonell, for spesielt å øke kompetansen til dem som jobber med ME-pasienter i det daglige.

Det er positivt å lese at de regionale helseforetakene er pålagt å bruke de diagnostiske kriteriene for å identifisere pasienter med ME samt sikre behandlingstilbudet deres. Spesielt bet jeg meg merke i følgende:

Pasienter med ME får tilbud både fra spesialisthelsetjenesten og fra den kommunale omsorgstjenesten.

Det høres ut som tilbudet allerede er der, men det er det på langt nær. Dermed regner jeg med dette er noe de planlegger at skal skje. I så fall er det fantastisk bra! Slik det er i dag er man ikke sikret noen som helst slags oppfølging etter at man har fått diagnosen. Pasientene er stort sett overgitt til seg selv å finne veien videre.

Jeg synes det er verdt å sende noen varme tanker til divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet for hans uttalelser i forbindelse med anbefalingen til departementet:

Det er stor uvitenhet om kronisk utmattelsessyndrom og de som rammes av denne sykdommen opplever det som en ekstra belastning.

Det er nødvendig å anerkjenne tilstanden som en alvorlig kronisk sykdom og iverksette tiltak for å utvikle kunnskap om tilstanden og hvordan den kan håndteres.

Det skal bli spennende å se hvordan dette vil påvirke spesialisthelsetjenesten når det gjelder diagnostisering. Forhåpentligvis slipper vi flere oppslag av type sutrende nevrologer som påberoper seg å være gisler i situasjonen.

Reklamer

4 kommentarer om “Bedre tilbud til ME-pasienter”

  1. Takk Beate!
    Jeg kom hjem passe gira og ganske sliten fra et møte… og måtte bare skrive om det før jeg mista piffen helt.

    Jeg skal sjekke ut tagging. 🙂

  2. Takk, Isk! 🙂

    Ja, det er jo lenge siden jeg skrev noe der… og når inspirasjonen først var tilstede, så… 🙂

Det er stengt for kommentarer.